Slik påvirker alkohol søvnen

Sliter du med å sove? Alkohol er en dårlig løsning.

Av: Sigbjørn P. Kiserud

Beregninger Folkehelseinstituttet har gjort, viser at om lag 1 av 3 nordmenn har søvnvansker hver uke. I en rapport fra 2014 slås det fast at antallet som sliter med å sove har økt betraktelig det siste tiåret.

– Dessverre er det en relativt utbredt oppfatning at alkohol kan hjelpe på søvnen. Vi hører jo ofte utsagn som «jeg tar meg gjerne litt vin, for da slapper jeg så godt av til kvelden.», sier Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Sånn er det imidlertid ikke.

Alkohol forstyrrer søvnen

Det kan være mange grunner til at man sover dårlig, som for eksempel at man tar seg en ettermiddagshvil, er stresset, har psykiske plager eller er for lite i fysisk aktivitet. Alkohol kan også være med å forstyrre søvnen.

– Alkohol i små mengder kan virke beroligende og du kan derfor føle at den hjelper deg med å falle i søvn. Men faktisk er det slik at alkohol forstyrrer søvnkvaliteten og hindrer den dype søvnen vi trenger for å føle oss uthvilt. Spesielt gjelder dette alkohol i moderate og store mengder, forklarer Randen.

Blant annet kan man våkne opp oftere i løpet av natten. Et stort alkoholforbruk kan føre til vanskeligere innsovning, og varige endringer i søvnmønsteret.

– Ikke for søvnens skyld

Om du drikker alkohol før du legger deg til å sove, vil kroppen måtte jobbe hardt i løpet av natta for å kvitte seg med giftstoffene. Mangel på væske gjør da at du sover dårligere.

– Synes du det er vanskelig å sovne bør du altså unngå alkohol. Å ta seg et glass kan være fint, men det er ingen grunn til å unne seg det for søvnens skyld, sier Randen.

Om du sliter med søvn eller alkohol bør du snakke med fastlegen om dette.