Oslo-ordførerens oppfordring: – Vi må følge med i våre nabolag

- Og vi må melde fra hvis vi er bekymret for noen barn, råder Marianne Borgen (SV).

Oslo-ordføreren er bekymret for at mange barn er inne i en tøff periode. Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 290.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som sliter med alkohol eller psykiske problemer i så stor grad at de ikke alltid klarer å fungere normalt. Totalt gjelder det 1 av 4 barn.

Bekymret for barn som mister «pusterommet» sitt

Mange barn opplever i disse dager å miste de arenaene der de tidligere kunne få et avbrekk fra mamma eller pappas alkoholbruk. Hvordan tror du denne situasjonen oppleves for barn som ikke har det så greit hjemme til vanlig?

Dette er en krevende situasjon for alle, og spesielt er det vanskelig for de som hadde barnehage, skole og fritidsaktiviteter som sine «pusterom» fra en krevende hjemme/familie-situasjon. Det er derfor grunn for ekstra bekymring for disse barna. Det er derfor bra at det skal kunne gis et tilbud til barn med krevende familieforhold også i skole og barnehage. Problemet er hvordan vi skal nå ut til barna og sikre dem tilbudet.

Lærere og barnehagelærere må chatte og ringe

Hvordan kan man oppdage barna som lever med foreldre som drikker for mye alkohol, samtidig som man overholder myndighetenes råd og regler om å holde avstand?

Det er ikke alltid lett. Barnehagelærere og lærere på skolen må i denne tiden prøve å ha aktiv kontakt med de barna som de i utgangspunktet er noe bekymret for. Det er viktig å ha direkte kontakt med barna. Er det vanskelig for barnet å snakke hjemmefra, så anbefaler jeg å bruke chatten, da er det ofte lettere for barna å fortelle om det som er vanskelig. Alle vi andre bør også være ekstra oppmerksomme på barn i vårt eget nabolag. For barn er utrolig lojale til sine foreldre, og rusmisbruk/alkoholmisbruk i familien er vanskelig å snakke om, og er ofte forbundet med fortvilelse og skam.

Oppfordrer folk til å følge ekstra med

Hva kan man gjøre i disse dager for å hjelpe barn og unge som sliter på grunn av voksnes alkoholbruk? 

Vi må alle være ekstra oppmerksomme og følge med i egen familie og i vårt nabolag, og der vi er bekymret for et barn må vi bry oss. Vi kan spørre barn vi er bekymret for om hvordan det går og om det er noe vi kan gjøre for dem. Vi kan ta kontakt med skolen eller barnevernet og formidle vår bekymring, slik at kanskje barnet kan få en barnehage og skoletilbud. Det er jo nå presisert at ikke bare barn med foreldre som arbeider i samfunnskritiske jobber, som skal få et tilbud, men også barn som har det vanskelig. For å nå disse barna må vi melde fra.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Relaterte saker