– Nå er det viktigere enn noensinne at voksne er trygge

- Denne situasjonen kan være skremmende for barn, sier Hege H. Malterud, barnedirektør i Oslo.

Malterud er direktør ved Barne- og familieetaten i Oslo, som jobber med å hjelpe barn i utsatte familier. Hun anbefaler foreldre å være tilbakeholdne med alkohol i tiden vi nå er i.

– Noe av det viktigste foreldre kan gjøre for barna sine nå er være trygge og forutsigbare voksenpersoner, minner Malterud om.

Vanskelig for barna

Mange barn opplever i disse dager å miste de arenaene der de tidligere kunne få et avbrekk fra mamma eller pappas alkoholbruk. Hvordan tror du denne situasjonen oppleves for barn som ikke har det så greit hjemme til vanlig?

Situasjonen vi nå er i vil være særlig vanskelig for barn som av ulike grunner ikke har det bra hjemme. Det er derfor viktig at voksne rundt følger ekstra godt med og at lærere, fastleger, trenere, naboer og andre som kjenner til vanskelige hjemmeforhold følger særlig godt opp. Også andre tjenester, som barneverntjenesten, skal hjelpe barn og foreldre i hjem der alkohol og andre rusmidler gjør at hverdagen blir enda mer utfordrende. Situasjonen kan være skremmende for barn, og det er viktigere enn noensinne at voksne er trygge og forutsigbare. Foreldre må nå være særlig bevisst alkoholforbruket og vite at det viktigste de nå kan gjøre for barna sine er å være trygge og forutsigbare voksne.

Bruk digitale kanaler

Hvordan kan man oppdage barna som lever med foreldre som drikker for mye alkohol, samtidig som man overholder myndighetenes råd og regler om å holde avstand?

Når vårt sosiale liv blir så strengt regulert som det er nå, blir det litt vanskeligere å bry seg. Men det betyr ikke at vi skal slutte med det. Det betyr kanskje heller at vi alle må anstrenge oss litt hardere for å få det til. Barnehageansatte og lærere følger opp familier. Barnevernet følger opp og Familievernet er også operative. Det at vi nå skal holde avstand betyr ikke at tjenester ikke skal ha kontakt med barn og foreldre som nå har det ekstra vanskelig. Mange tjenester følger opp via digitale plattformer som gjør at man kan se hverandre, og tjenestene skal også ta fysisk kontakt ved mistanke om at barn er utsatt for vold og omsorgssvikt.

Ber barn ta kontakt

Hva kan man gjøre i disse dager for å hjelpe barn og unge som sliter på grunn av voksnes alkoholbruk? 

Vårt konkrete råd til barn er – snakk med en voksen du stoler på! Det kan være en lærer, en tante eller onkel eller foreldre til noen i klassen for eksempel. Fortell hvordan du har det hjemme. Du kan også ringe Alarmtelefon for barn og unge på 116 111. Der kan de snakke med voksne som kan hjelpe. Det er mange som vil lytte og hjelpe deg!

Relaterte saker