Kjipeforeldre.no

Russetiden begynner tidligere og tidligere. Mange steder er den i gang allerede i første klasse på videregående. Vet du hvordan du skal snakke med barna dine om alkohol?

Av: Av-og-til

Å være forelder kan regnes som verdens viktigste, men til tider også vanskeligste jobb. Foreldre må tørre å blande seg inn i livet til ungdommene sine, mener Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Selv om dagens ungdomsgenerasjon drikker mindre enn tidligere generasjoner, er alkohol fortsatt en stor utfordring for mange i ungdomsårene. Over hele landet forteller politiet og skoleledere om ungdomsfester som har gått over styr, og en russetid som varer i tre år.

– Vi ønsker flere foreldre på banen for å veilede ungdommene i alkoholbruk, og å være tydelige, gode rollemodeller. Mange blir overrasket når de får høre at det er du som mor eller far som er den viktigste påvirkningen på hvor tidlig og hvor mye barna dine drikker. Forskning viser at foreldre er viktigere enn både venner, sosiale medier og media når det kommer til drikking, sier Eriksrud.

Kjipeforeldre.no som hjelpemiddel

Av-og-til har utviklet et verktøy for å bevisstgjøre foreldre rundt sin rolle i barnas ungdomstid. Dette ligger tilgjengelig på nettadressen www.kjipeforeldre.no. Verktøyet gir informasjon og fakta om forskning på ungdom og deres forhold til alkohol. I tillegg oppfordrer det foreldre til å snakke med ungdom om temaet, og å sette grenser.

Nettstedet inneholder en rekke ressurser som kan være nyttig i arbeidet:  

  • Filmer der ungdom og psykologeksperter snakker om foreldrerollen
  • En test der foreldre kan finne ut hvor kjipe de er
  • En ferdiglaget PowerPoint-presentasjon med fakta om ungdomstid, alkohol og foreldres rolle

Verktøyet oppfordrer til dialog om alkohol innad i familien, men også i foreldregruppen på skolen og i lokalsamfunnet.

Samarbeid på foreldremøter

Av-og-til oppfordrer foreldre til å snakke sammen, og skolene til å ta opp ungdom og alkohol på foreldremøter. Portalen Kjipeforeldre.no kan være et hjelpemiddel på et foreldremøtene.

– Kjipeforeldre.no har blitt brukt i flere kommuner, både i ungdomsskole og videregående skole. Tilbakemeldingene er gode. Kjipe foreldre er et nyttig verktøy, som drar i gang gode samtaler i foreldregruppen, sier Eriksrud.