En viktig arena for barna

Barn som har vokst opp med foreldre som har rusproblemer, forteller at idretten var et viktig fristed for dem.

– Idretten har en viktig funksjon i samfunnet vårt som mestringsarena og en sosial arena for barn og unge. I idretten blir barn sett, og de kan bli plukket opp og få hjelp, dersom de trenger det, sier Randi Hagen Eriksrud, som leder alkovettorganisasjonen Av-og-til.  

Organisasjonen starter i dag to kampanjeuker for å rette oppmerksomhet på viktigheten av idretten som en trygg arena for barn og unge.  

Å bli en trygg klubb

93 prosent i alderen 13 – 18 år har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. Med det følger det et stort ansvar for idretten.  

– Idretten skal være en trygg arena for barn og unge. Alkohol ødelegger for det. Derfor er det viktig at barneidretten er alkoholfri, og at klubber og idrettslag har tydelige retningslinjer for alkohol som sikrer det, sier Eriksrud. 

Hun forteller at Av-og-til også er opptatt av hvordan barn blir møtt på trening.  

– Mange barn opplever utfordringer hjemme, for eksempel vokser nesten 1 av 10 barn opp med en mor eller far som drikker for mye. For mange av disse er idretten et av de få stedene der de møter trygge, forutsigbare voksne, sier Eriksrud.  

Av-og-til er opptatt av at trenere og lagledere ser alle barna som kommer på trening, og gir dem gode opplevelser, men også at de gjør noe dersom de er bekymret for et barn. Av-og-til har derfor utarbeidet filmer og materiell som klubber kan bruke for å øke bevisstheterundt hva man kan gjøre.  

– Det er alt for mange barn som har det vanskelig hjemme uten at det blir oppdaget eller familien får hjelp. Dersom du er bekymret for et barn, må du gjøre noe med bekymringen, sier Eriksrud.   

En koronapreget idrett

Viktigheten av idretten for barn og unge har blitt ekstra synlig det siste året, hvor koronarestriksjonene har rammet barne -og ungdomsidretten.  

– Vi opplever at idrettslag, klubber og trenere landet rundt har vært kreative, og fått til alternative treninger både fysisk og digitalt det siste året. Men likevel har mange barn opplevd at fristedet er blitt mindre tilgjengelig for dem 

Av-og-til er bekymret for situasjonen for sårbare barn og understreker viktigheten av at barneidretten prioriteres høyt i gjenåpningen av samfunnet 

– Barneidretten er så mye mer enn opplæring i skuddfinter og skiteknikkDet siste året har mange barn mistet åpne idrettshaller, faste treninger og samlingspunkter der de kan møte trygge voksne. Det er viktig for alle barn, og livsviktig for noen, avslutter Eriksrud.  

Relaterte saker