Bredt samarbeid for bedre ruspolitikk

Når Av-og-til-kommunen Kvam nå skal oppdatere sin rusmiddelpolitiske handlingsplan er startskuddet en innspillskonferanse med bred deltakelse.

Av: Trude E. Gaare

– Kvam Herad har i dag vist oss at de tenker helhetlig rundt alkohol. Det er viktig, fordi drikkemønsteret vårt påvirkes i stor grad av lokale tiltak, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud engasjert.

Onsdag deltok hun på et en innspillskonferanse i Kvam Herad om rusmiddelpolitisk handlingsplan, der alt fra jordmødre og kommuneoverlege til ungdomsrådet og Nav var tilstede.

– Rusmiddelpolitisk handlingsplan kan kanskje virke tørt, men en god plan er kommunens viktigste verktøy for å forebygge skadevirkninger av alkohol. Derfor er det viktig å gjøre en grundig jobb, slik det nå gjøres i Kvam, sier Eriksrud.

Vil få innspill til rusarbeidet

Alle kommuner er pålagt å ha et helhetlig og systematisk arbeid på rusfeltet. En rusmiddelpolitisk handlingsplan er anbefalt til dette arbeidet. Det er en kommunal temaplan for kommunens ruspolitikk, og et viktig ledd i kommunens folkehelsearbeid.

Kvam har derfor valgt å sette ned en arbeidsgruppe med folkehelsekoordinator, avdeling for rus og psykisk helse, barnehage- og skolesjefen, kommuneoverlegen, ledende helsesykepleier, NAV og enheten for alkohol og servering.

– Vi ønsker å få innspill fra alle som bidrar til kommunens rusarbeid, i bred forstand. Det vil utgjøre et viktig grunnlag for denne planen, sier Bjørnar Dagstad, rådgiver i enheten for alkohol og servering. Han er med i arbeidsgruppen for rusmiddelpolitisk handlingsplan og ledet konferansen.

 

Alkoholbruk kan ha negative konsekvenser

Kvam kommune er en Av-og-til-kommune, noe som betyr at kommunen i sitt rusarbeid samarbeider tett med organisasjonen om forebygging lokalt. Av-og-til var derfor invitert til konferansen for å snakke om alkoholbruk i samfunnet.

– Vi ønsket å formidle at alkoholbruk har noen negative konsekvenser for langt flere enn de som drikker mye over lang tid. At vi som samfunn og enkeltindivider kan unngå eller redusere disse konsekvensene ved å utvise godt alkovett, sier Eriksrud.

Hun trakk fram barneidretten, foreldre og Kvams alkovettarbeid som Av-og-til-kommune som tre viktige arenaer for forebygging.