Bekymret for nye alkoholvaner blant eldre

Dagens eldre drikker mer enn generasjonene før dem. Samtidig tåler de det dårligere. Det bekymrer alkovettorganisasjon: – Eldre må i større grad enn før tenke over drikkevanene sine, mener generalsekretær i Av-og-til.

Nordmenns drikkemønster har endret seg de siste tiårene: flere drikker til hverdags, folks holdninger har blitt mer liberale og alkohol er lettere tilgjengelig. Resultatet er at forbruket på 50-60 år har fordoblet seg. Økningen gjelder særlig vinsalget – hvor halvparten er vin på kartong. Fungerende generalsekretær i Av-og-til, Katrine Gaustad Petterson er bekymret for at eldre tar med seg nye alkoholvaner inn i alderdommen.

– Dagens eldre er sprekere, og har helt andre forventninger til livet og pensjonisttilværelsen enn tidligere generasjoner. Mange eldre har også byttet ut kaffe og vafler med øl fra lokale mikrobryggerier og et glass fra kartongvinen til lunsj i hverdagen. Dessverre er det også mange eldre som tror at det er sunt, forteller Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær i Av-og-til.

Hun viser til en norsk studie som viste at de over 60 år fordoblet alkoholforbruket sitt fra sent 90-tall til sent 2000-tall. Pettersen frykter stadig flere eldre vil ta med seg de nye alkoholvanene sine inn i alderdommen.

 

Tåler det dårligere

– Vi vet at vi mennesker tåler alkohol dårligere når vi blir eldre. Med nordmenns nye drikkemønster står vi i fare for at mange eldre drikker mer enn før, samtidig som kroppen tåler det dårligere.

Årsakene til at eldre drikker mer enn tidligere kan være mange.

– Mange av dagens pensjonister opplever en annen hverdag enn generasjonene før, med mer fritid og større økonomisk frihet fra oppspart pensjon. Samtidig som at eldre får flere anledninger til å drikke, forsvinner de dagligdagse pliktene som å stå opp tidlig for å passe barn, gå på jobb eller å være kjørbar, sier Pettersen.

Hun er opptatt av at de eldre blir mer bevisst på hvordan de drikker, og hvordan alkoholen påvirker både hodet og kroppen. Pettersen oppfordrer til å snakke med legen sin om alkoholbruk.

Lege: – Lett å lure seg selv

Organisasjonen får støtte fra en av landets fremste leger og forskere på alkoholfeltet, Torgeir Gilje Lid. Han er overlege og forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, og postdoktor ved Helsevitenskapelig fakultet på Universitetet i Stavanger, og forsker på sammenhengen mellom alkoholvaner og helse i primærhelsetjenesten og på somatiske sykehus.

– Når du blir eldre, når du er syk, og når du bruker medisiner, tåler du mindre alkohol enn før, forteller han.

– Vi endrer oss mer enn vi tenker på, disse aldringsprosessene pågår hele tiden. Så det krever faktisk at vi er mer bevisste på alkoholvaner, og at vi snakker mer om det. For det er så lett å lure seg selv og ikke tenke på at en tåler mindre nå enn en gjorde før.

Relaterte saker