Av-og-til ser etter ny generalsekretær

Av-og-til ser etter ny generalsekretær som skal lede det viktige forebyggende og holdningsskapende arbeidet knyttet til alkoholbruk og utfordringene som følger med. Er det deg eller noen du kjenner?

Om stillingen

Generalsekretæren skal være en markant frontfigur og en pådriver for å sikre effektivt, målrettet arbeid mot folk flest, politikere, samarbeidspartnere og media. Som øverste leder i en liten organisasjon med stort nedslagsfelt i samfunnet, vil du ha en synlig rolle i nyhetsbildet og samfunnsdebatten. Du skal lede et sekretariat på åtte medarbeidere med bred kompetanse og stor gjennomføringsevne. Du skal også sikre godt samspill med de 49 medlemsorganisasjonene og Av-og-tils 54 samarbeidskommuner.

Du har ledererfaring fra virksomhet hvor kommunikasjon har vært brukt som strategisk virkemiddel, og generelt god medieinnsikt og -erfaring. I tillegg har du god kjennskap til norsk organisasjons- og samfunnsliv, samt erfaring fra skjæringspunktet fag og politikk.

Som leder er du en visjonær strateg som begeistrer og motiverer. Du evner å bygge relasjoner og nettverk i relevante miljøer og å kommunisere bredt – til alt fra stortingspolitikere, journalister og til folk flest. Du motiveres av å jobbe med et fagområde som berører og angår de fleste av oss og å bidra til organisasjonens store samfunnsansvar.

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved:

  • Atle Ronglan, tlf. 966 27 089
  • Vibeke Bjerknes, tlf.986 45 381
  • Mona Wille, tlf. 402 15 106

Vil du søke?

Søk stillingen via www.visindi.no snarest, og senest innen 20.06.2021.