Av-og-til samarbeider med politiet

For å opprettholde de gode holdningene i trafikken samarbeider Av-og-til med Utrykningspolitiet (UP) om promillekampanjer.

Kampanjene blir gjennomført rundt sommerferien og i førjulstiden, da alkoholkonsumet er på sitt høyeste. Kampanjene er godt koordinert med politiets kontrollvirksomhet over hele landet. UP er ute på kontroller landet rundt hele året, men koordinerer sin innsats med oppmerksomhet i presse og sosiale medier, samt med Av-og-til, i disse periodene.

Bred målgruppe

Målgruppen for trafikkampanjene er folk flest, også de som i stor grad respekterer promillegrensen og kjører edru. Kampanjene bidrar til å skape bred enighet om at rus og bilkjøring ikke hører sammen. I tillegg er et mål med kampanjene å nå de som tar sjansen på å drikke litt før de kjører, i håp om at det går greit, så vel som dagen derpå-promillekjørerne.

Gjennom en prat med politiet og målrettet materiell til kontrollene, samt synlighet i media, på internett og i sosiale medier, oppfordres folk til å omsette gode holdninger til handling. Det er godt alkovett å la bilen stå, også dagen derpå.

Internasjonalt samarbeid mot ruskjøring

Kampanjen er del av et internasjonalt samarbeid drevet av Tispol (European Trafiic Police Network), som kjører felleseuropeisk storkontroll i samme tidsrom. Under holdningskampanjene er politiet spesielt synlige ved veiene, og snakker med trafikanter om viktigheten av å holde promillen vekk fra rattet.

Slik er Av-og-til med

Av-og-til samarbeider med politiet i kontrollukene ved å bidra med materiell til politi på kontroll og jobber for å adressere temaet i aktuelle kanaler. Av-og-til har bidratt til kampanjen siden 2001.

Lurer du på noe vedrørende Av-og-til sitt samarbeid med Utrykningspolitiet? Ta kontakt med prosjektleder for alkohol og trafikk, Hanne Hjelmungen Lorvik, på tlf: 92258524 eller e-post hanne@avogtil.no

Vil du samarbeide med Av-og-til om trafikkaksjoner?

Ring politiet på 02800

Dersom du ser en ruspåvirket som setter seg bak rattet eller observerer vinglete eller farefull kjøring i trafikken bør du kontakte politiet på telefonnummer 02800. Da gjør du en viktig tjeneste for sjåføren og alle medtrafikanter på veiene.

Relaterte saker