Av-og-til samarbeider med politiet

For å opprettholde de gode holdningene i trafikken samarbeider Av-og-til med Utrykningspolitiet (UP) om promillekampanjer.

Kampanjene blir gjennomført rundt sommerferien og i førjulstiden, da alkoholkonsumet er på sitt høyeste. Kampanjene er godt koordinert med politiets kontrollvirksomhet over hele landet. UP er ute på kontroller landet rundt hele året, men koordinerer sin innsats med oppmerksomhet i presse og sosiale medier, samt med Av-og-til, i disse periodene.

Bred målgruppe

Målgruppen for trafikkampanjene er folk flest, også de som i stor grad respekterer promillegrensen og kjører edru. Kampanjene bidrar til å skape bred enighet om at rus og bilkjøring ikke hører sammen. I tillegg er et mål med kampanjene å nå de som tar sjansen på å drikke litt før de kjører, i håp om at det går greit, så vel som dagen derpå-promillekjørerne.

Gjennom en prat med politiet og målrettet materiell til kontrollene, samt synlighet i media, på internett og i sosiale medier, oppfordres folk til å omsette gode holdninger til handling. Det er godt alkovett å la bilen stå, også dagen derpå.

Internasjonalt samarbeid mot ruskjøring

Kampanjen er del av et internasjonalt samarbeid drevet av Tispol (European Trafiic Police Network), som kjører felleseuropeisk storkontroll i samme tidsrom. Under holdningskampanjene er politiet spesielt synlige ved veiene, og snakker med trafikanter om viktigheten av å holde promillen vekk fra rattet.

Slik er Av-og-til med

Av-og-til samarbeider med politiet i kontrollukene ved å bidra med materiell til politi på kontroll og jobber for å adressere temaet i aktuelle kanaler. Av-og-til har bidratt til kampanjen siden 2001.

Lurer du på noe vedrørende Av-og-til sitt samarbeid med Utrykningspolitiet? Ta kontakt med prosjektleder for alkohol og trafikk, Hanne Hjelmungen Lorvik, på tlf: 92258524 eller e-post hanne@avogtil.no

Ring politiet på 02800

Dersom du ser en ruspåvirket som setter seg bak rattet eller observerer vinglete eller farefull kjøring i trafikken bør du kontakte politiet på telefonnummer 02800. Da gjør du en viktig tjeneste for sjåføren og alle medtrafikanter på veiene.

Relaterte saker

Det du kanskje ikke visste om alkohol og bilkjøring

Alt du må vite om promillegrensen

Tre råd om trafikk og promille