Advarer mot skadelige drikkevaner blant ungdom

3 av 10 unge mellom 15-19 år har drukket alkohol for å håndtere vanskelige følelser. – Det kan være starten på et farlig mønster, advarer alkovettorganisasjonen Av-og-til.

At ungdomstiden ofte innebærer mye fest og moro, er en kjent sak. Mange forbinder inngangen til voksenlivet med å eksperimentere med alkohol. Nå viser en undersøkelse YouGov har gjennomført for Av-og-til at mange unge også bruker alkohol til å takle motgang i livetDet bekymrer Randi Hagen Eriksrud, som er generalsekretær i Av-og-til. 

Drikkevanene man etablerer som ung får konsekvenser for hvordan man drikker som voksen. Dersom man blir vant til å bruke alkohol som trøst når livet er vanskelig, kan det være starten på et skadelig mønster, sier hun.  

Kan være begynnelsen på et problem

Blant ungdom som drikker alkohol, oppgir hver fjerde at de har drukket alkohol for å takle en stressende hverdag med høye kravTre av ti har drukket for å føle seg bedre når livet er tungt, og to av ti har drukket for å døyve ubehagelige følelser. Det kan gjøre vondt verre, mener Eriksrud. 

Alkohol løser ingen problemer. Tvert om kan alkohol forsterke allerede negative følelser. Det er viktig å være klar over at alkohol kan gjøre deg dårligere rustet til å tåle livets nedturer, det kan gjøre at du sover dårligere, får det verre, og i verste fall ender opp med et alkoholproblem, advarer hun.  

Advarer mot kutt i skolehelsetjenesten

Det er mange tabuer knyttet til mental helse og det å gå gjennom en vanskelig periode. Mange kvier seg for å dele vonde tanker med andreog tilbudet som skal fange opp elever som sliter, melder om sprengt kapasitetMange kommuner klarer ikke å oppfylle Helsedirektoratets anbefalinger om bemanning i skolehelsetjenesten. I tillegg har flere helsesykepleiere blitt omdisponert på grunn av covid-19.  

– Ungdom trenger at noen er der når de er klare for å snakke. Da er det viktig at de ikke møter en låst dør, og beskjed om å komme tilbake om to uker, sier Eriksrud. 

Hun advarer kommuner mot å kutte i tilbudet i skolehelsetjenesten  

– Nedstengningen vi nå går gjennom er kanskje spesielt utfordrende for de unge. Mange har blitt mer ensomme, og har tunge dager. Ungdom trenger et lavterskeltilbud som er tilgjengelig, sier Eriksrud. 

Snakk med noen  

Hun oppfordrer alle som har det tungt til å snakke med noen de stoler på – enten det er helsesykepleier, et familiemedlem eller en venn. Det finnes også flere chatte– og hjelpetelefoner der unge kan ta kontakt. 

– Livet består av både gode og dårlige dager. Er du sliten eller lei deg er det mye bedre å snakke med noen enn å drikke deg full. Ikke fyll på med mer når det allerede er litt for mye, råder Eriksrud.  

Relaterte saker