5 ting du kanskje ikke visste om fritidsbåtulykker

Båtfolk er kunnskapsrike og mye er kanskje kjent for deg fra før. Men her har vi samlet en liste over mindre kjente aspekter ved fritidsbåtulykker. Visste du dette?

De fleste båtfolk vet at sjøen er uforutsigbar, at man ikke bør stå i en liten båt, og at joggesko fungerer bedre enn slippers. Mye er kjent, men det er fortsatt noe både erfarne og førstereisende kan minnes om, for å bedre sikkerheten på sjøen. Derfor har vi har laget en liste over mindre kjente aspekter ved ulykker på båt. Den følger under.

1. De som benytter navigasjonsutstyr er mest utsatt for uhell

Dette gjelder også grunnstøting. Mange har nå flere elektroniske hjelpemidler om bord. Kartplottere, elektronisk kart på nettbrett, ekkolodd, GPS og radar er nyttige både alene og sammen. Men en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt viser at de som har navigasjonsutstyr paradoksalt nok er mest utsatt for uhell. Om dette skyldes at utstyret typisk kjøpes av uerfarne båtførere som ikke ellers ville tatt seg inn i områder med skjær og trange sund vet vi ikke. Ei heller om folk glemmer å heve blikket fra skjermene og følge med på landskapet og sjøen rundt seg.

Det er uansett greit å få med seg at mer teknologi altså ikke alltid betyr bedre sikkerhet.

2. Det er flest menn som omkommer

Det er neppe en overraskelse at flest menn dør på sjøen. Det er de som er mest ute med båt. Det som kanskje kan overraske er at det er de eldre mennene som dominerer statistikken. Det er ofte tilsynelatende erfarne menn som er ute med båten alene som mister livet.

Det er altså viktig å huske på at erfarenhet ikke automatisk betyr sikkerhet, og at det som kan gjøres for å øke sikkerheten bør gjøres, uavhengig av kunnskapsnivå og opplevd trygghet.

3. Mange ulykker skjer nærme land

Mange tenker nok at det store, ville Atlanterhavet med uforutsigbart vær tar flest liv. Faktum er at de fleste ulykkene skjer relativt nærme land, i havneområde eller langs kai. Hodet må holdes skjerpet helt til du er plassert trygt på land.

4. Det er større risiko for å omkomme ved bruk av fritidsbåt enn i bil

Risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt. Det er viktig å ikke undervurdere farene på sjøen. Ulykker skjer gjerne når du minst venter det, så det er lurt å alltid ta sikkerhet på alvor.

5. I snitt har minst hver femte som omkommer promille

Og her er det mørketall. Promille gjør hver og en av oss til en dårligere båtfører. Viktige egenskaper som konsentrasjon, oppmerksomhet, kritisk sans og reaksjonstid svekkes selv ved forholdsvis lav promille. Noe av det viktigste du kan gjøre er følgelig å holde deg edru når du skal føre båt.

Dette er sjøvettreglene 
 1. Tenk sikkerhet.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr.
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann.
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene.
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru.
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn.
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
Kilder 

Sjøfartsdirektoratets rapport om Fritidsfartøyulykker 2017, samt Havarikommisjonens rapport fra 2019. 

Relaterte saker

Promillegrense for båt

Alkohol og nedkjøling i vann

Så mye vanskeligere er det å legge til med promille