Av og Til

Styret i AV-OG-TIL

Bak AV-OG-TIL står 48 frivillige organisasjoner, politiske partier, offentlige virksomheter og fagforbund som støtter arbeidet for alkovett. Styret i AV-OG-TIL er satt sammen slik at medlemsorganisasjonenes ulike områder er representert.

Årsmøtet i Oslo 27. april 2016 valgte følgende styre:

Stig Søderstrøm, Blå Kors (leder, bilde)

Ulf Rikter-Svendsen,  Norges Røde Kors

Kari Henriksen, Arbeiderpartiet

Reidar Foss, Politidirektoratet

Lisbeth Kleveland, Frelsesarmeen

Bente Stein Mathiesen, Høyre

Stian Seland, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Martin Strand, 4H

Irene Skaret Sørensen, Actis

Marte Sletten, AV-OG-TIL (ansattrepresentant)