Av og Til

6 liter ren alkohol

I 2015 kjøpte vi i landet alkohol tilsvarende litt over 66 flasker vin eller 266 halvlitere øl.

Hver vår summeres det opp hvor mye alkohol som ble omsatt i samfunnet foregående år. Alkoholmengden fordeles også på befolkningen over 15 år, slik at man kan følge med på samfunnsutviklingen.

De ulike sortene av øl, vin og brennevin har ulik alkoholprosent, og derfor omregnes salgstallene til ren alkohol (alkoholliter). Slik kan man sammenligne hvordan totalsalget og forbruket endrer seg over tid.

Omregnet til ren alkohol tilsvarer den registrerte ølomsetningen 10,9 millioner liter ren alkohol, vinomsetningen 9,4 millioner liter ren alkohol, brennevin 4,4 millioner liter ren alkohol og rusbrus 0,6 liter ren alkohol for 2015.

Hva blir gjennomsnittet?

Når man så fordeler det totale omsetningstallet på befolkningen, kan man også få en pekepinn på hvordan det står til med Kari og Ola Normann når det gjelder alkoholbruken. Når man fordeler kjøpemengden på alle personer i Norge over 15 år, blir dette 6 liter ren alkohol per person i 2015.

Men vi drikker jo ikke ren alkohol, men ulike alkoholsorter. For å illustrere hva mengden egentlig innebærer har AV-OG-TIL regnet det om til henholdsvis vin og øl, dette fordi det er de vanligste alkoholsortene. Og 6 liter ren alkohol tilsvarer at hver og en av oss for eksempel drakk 66,4 flasker vin eller 266 halvlitere øl på ett år.

Og litt mer fra tax free

I tillegg til den registrerte alkoholomsetningen som skjer i landet, så handles det jo også alkohol i taxfreebutikken på flyplassene, på danskebåtene, på handleturer til Sverige, det smugles og det drikkes også både hjemmebrent og hjemmebrygget. Dette er ikke inkludert i statistikken over. Det er tax-free på flyplasser som er største del av den uregistrerte omsetningen, og grensehandelen kommer på andreplass i omfang. I 2015 var omsetningen på tax-free på flyplasser på 0,52 liter per person over 15 år.

Da øker gjennomsnittet til litt over 72 flasker vin eller 290 halvlitere øl per person.

Et gjennomsnittstall er enkelt å  benytte. Men i realiteten er det er skjevfordeling. Noen av oss drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Her kan du lese mer om den internasjonalt anerkjente totalkonsumteorien.

Til tross for at noen drikker veldig mye mens de fleste drikker langt under gjennomsnittet, er målgruppen for såkalt primærforebygging hele befolkningen, og dette forebyggingsparadokset kan du lese mer om her.